Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/kien-doi-boi-thuong-hop-dong-va-trach-nhiem-hinh-su-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/kien-doi-boi-thuong-hop-dong-va-trach-nhiem-hinh-su-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/kien-doi-boi-thuong-hop-dong-va-trach-nhiem-hinh-su-.aspx

Phạt vi phạm hợp đồng gia công ?

Phạt vi phạm hợp đồng gia công ?
Chào Luật sư! Tôi có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Công ty tôi có ký hợp đồng gia công hàng hoá với đối tác từ tháng 4/2015, tổng trị giá gần 450 triệu đồng. Công ty chúng tôi cung cấp hàng hoá, đối tác mua lại và bán cho công ty khác.