Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/nguoi-vi-pham-giao-thong-co-quyen-xem-van-ban-xu-ly-vi-pham-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/nguoi-vi-pham-giao-thong-co-quyen-xem-van-ban-xu-ly-vi-pham-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/nguoi-vi-pham-giao-thong-co-quyen-xem-van-ban-xu-ly-vi-pham-.aspx

Người vi phạm giao thông có quyền được xem văn bản xử lý vi phạm ?

Người vi phạm giao thông có quyền được xem văn bản xử lý vi phạm ?
Chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được tư vấn như sau: Vào hồi 21h ngày 17/10/2015. Tôi lưu thông trên đường bằng xe mô tô 2 bánh. Trên xe chở 3 người, trong đó 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm khi tôi đã cho xe vào quán cafe gần đường thì 2 đồng chí cảnh sát cơ động đến bắt giữ xe.