Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-phap-luat-dau-thau-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-phap-luat-dau-thau-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-phap-luat-dau-thau-.aspx

Độc quyền trong đấu thầu

Độc quyền trong đấu thầu
Thưa Luật sư, em xin tư vấn 1 trường hợp. em đang làm kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 giống bí ngô do 1 công ty A tham gia đấu thầu giá gói thầu trên 1 tỷ đồng. công ty A sản xuất ra giống Bí ngô đó và nói công ty là độc quyền.