Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-vi-pham-hop-dong-dat-coc-nha-dat-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-vi-pham-hop-dong-dat-coc-nha-dat-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/tu-van-ve-vi-pham-hop-dong-dat-coc-nha-dat-.aspx

Vi phạm hợp đồng đặt cọc thuê mặt bằng ?

Vi phạm hợp đồng đặt cọc thuê mặt bằng ?
Xin chào Luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Hiện tại tôi có đặt cọc cho một công ty chuyên cho thuê mặt bằng trong trung tâm thương mại, giữa 2 bên chưa ký hợp đồng chính thức. Chỉ mới ký thư đề nghị, lúc đầu tôi ký thư đề nghị là 19m2, nhưng sau này, công ty kia thay đổi diện tích lại 24m2, trong thư đề nghị có ghi "nếu bên cho thuê có thay đổi gì mà tôi chưa đồng ý trước khi ký hợp đồng chính thức thì tôi sẽ được hoàn trả lại tiền cọc"