Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/hoi-dap-ve-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-ban--chuyen-nhuong-bat-dong-san-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/hoi-dap-ve-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-ban--chuyen-nhuong-bat-dong-san-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/hoi-dap-ve-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-ban--chuyen-nhuong-bat-dong-san-.aspx

Điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản ?

Điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản ?
Xin chào Luật sư, Tôi viết thư này mong được tư vấn về vấn đề miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong chuyển nhượng bất động sản như sau. Tôi là Trịnh Viết Linh, nhận chuyển nhượng một căn hộ chung cư từ anh Hoàng. Do những lý do cá nhân và để thuận tiện hơn, tôi chứ không phải anh Hoàng sẽ đứng ra thực hiện việc sang tên sổ đỏ (Vì việc này tôi đã chưa thanh toán hết mà giữ lại một khoản để đóng thuế TNCN cho anh Hoàng, phần còn lại sau khi đóng thuế TNCN sẽ trả lại anh Hoàng).