Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-nong-nghiep-bang-giay-viet-tay-co-nguoi-dan-lam-chung-co-hop-phap-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-nong-nghiep-bang-giay-viet-tay-co-nguoi-dan-lam-chung-co-hop-phap-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-nong-nghiep-bang-giay-viet-tay-co-nguoi-dan-lam-chung-co-hop-phap-.aspx

Thủ tục mua bán nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ?

Thủ tục mua bán nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Chị tôi đã gần 70 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu hiện nay ở và đăng ký thường trú tại Hà Nội. Chị tôi không lập gia đình. Năm 2007 mua một căn nhà tại Hải Phòng. Nay muốn bán và mua căn nhà khác gần nhà tôi để vợ chồng tôi và các cháu dễ bề chăm nom. Căn nhà đó đã qua tay 03 chủ và chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay như bao gia đình khác tại Hải Phòng.Chỉ riêng tôi khi mua lại của gia đình khác cho chị tôi thì tôi có làm đơn xin UBND phường sở tại xác nhận.