Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-trung-thau-thi-khi-nao-moi-lam-duoc-so-do-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-trung-thau-thi-khi-nao-moi-lam-duoc-so-do-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/mua-dat-trung-thau-thi-khi-nao-moi-lam-duoc-so-do-.aspx

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu
Thưa luật sư cho e hỏi : hợp tác xã nông nghiệp ( hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã mới ) của xã em cho thông báo đấu thầu diện tích ao ( trên thông báo nói là ao do HTXNN quản lý ) và yêu cầu ai có nguyện vọng đấu thầu thì nộp đơn và lệ phí trên mỗi đơn là 200.000đ.