Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-duoc-dung-ten-tren-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khong-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-duoc-dung-ten-tren-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khong-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-duoc-dung-ten-tren-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-khong-.aspx

Người hai quốc tịch có được đứng tên trong sổ đỏ ?

Người hai quốc tịch có được đứng tên trong sổ đỏ ?
Xin chào các Luật sư! Tôi có cô ruột là việt kiều Mỹ. Có 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Hiện tạm trú 3 tháng trở lên... Tôi xin các Luật Sư tư vấn một số vấn đề: Trước kia cô tôi có về Việt Nam đầu tư mua đất trồng cây lâu năm và nhà ở gắn liền với đất. Do tôi đứng tên quyền sử dụng đất..Nay tôi và cô muốn chuyển quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) cho Cô tôi - Thuận tình không tranh chấp