Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-quyen-duoc-huong-di-san-thua-ke-qua-di-chuc-mieng-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-quyen-duoc-huong-di-san-thua-ke-qua-di-chuc-mieng-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-quyen-duoc-huong-di-san-thua-ke-qua-di-chuc-mieng-.aspx

Quyền được hưởng thừa kế của con riêng ?

Quyền được hưởng thừa kế của con riêng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Tôi là con riêng của bố tôi. Trước đây bố tôi có đi bước nữa và có thêm 1 em trai. Nay bố tôi đã mất, chỉ còn lại tôi, em trai cùng với mẹ kế.