Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-thu-tuc-mua-dat-dai-chua-co-so-do-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-thu-tuc-mua-dat-dai-chua-co-so-do-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-thu-tuc-mua-dat-dai-chua-co-so-do-.aspx

Chuyển nhượng đất không có sổ đổ ?

Chuyển nhượng đất không có sổ đổ ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được tư vấn như sau: Năm 2006 tôi có mua một mảnh đất 485m vuông trên mảnh đất 1600m vuông chưa có bìa đỏ của ông A . Hiện tại tôi có giấy chuyển nhượng của xã và giấy mua bán của hai gia đình. Người bán đất hứa với tôi khi nào làm được bìa đỏ thì sẽ làm cho tôi và không ghi trong giấy mua bán đất.