Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-uy-quyen-cap-so-do-dat-trung-dau-thau-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-uy-quyen-cap-so-do-dat-trung-dau-thau-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-uy-quyen-cap-so-do-dat-trung-dau-thau-.aspx

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu
Thưa luật sư cho e hỏi : hợp tác xã nông nghiệp ( hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã mới ) của xã em cho thông báo đấu thầu diện tích ao ( trên thông báo nói là ao do HTXNN quản lý ) và yêu cầu ai có nguyện vọng đấu thầu thì nộp đơn và lệ phí trên mỗi đơn là 200.000đ.