Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/lai-suat-cho-sinh-vien-vay-von-duoc-tinh-nhu-the-nao-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/lai-suat-cho-sinh-vien-vay-von-duoc-tinh-nhu-the-nao-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/lai-suat-cho-sinh-vien-vay-von-duoc-tinh-nhu-the-nao-.aspx

Lãi suất vay vốn sinh viên ?

Lãi suất vay vốn sinh viên ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Cháu có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Từ năm 2012-2015 cháu có vay vốn sinh viên 1 khoản là 30 triệu đồng. Tính từ tháng 10/2015 là tháng đầu tiền ngân hàng bắt đầu thu tiền lãi.