Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tai-san-cua-cong-ty-hop-danh-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tai-san-cua-cong-ty-hop-danh-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tai-san-cua-cong-ty-hop-danh-.aspx

Tỉ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh ?

Tỉ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Các luật sư Tý, Ngọ, Mão, Dậu cùng nhau thành lập công ty hợp danh luật Hồng Đức với phần vốn góp cụ thể như sau: Tý góp 300 tr; Ngọ góp 200 tr; Mão góp 1 tỷ; Dậu góp 500 tr. Các thành viên nhất trí bầu Tý làm chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty.