Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tu-van-ve-trach-nhiem-cua-giam-doc-cong-ty-tnhh-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tu-van-ve-trach-nhiem-cua-giam-doc-cong-ty-tnhh-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/tu-van-ve-trach-nhiem-cua-giam-doc-cong-ty-tnhh-.aspx

Trách nhiệm của công ty đối với các khoản nợ do giám đốc cũ vay ?

Trách nhiệm của công ty đối với các khoản nợ do giám đốc cũ vay ?
Xin chào luật sư, mong luật sư tư vấn giúp em vấn đề sau: Công ty em năm ngoái có thuê 1 công ty luật sư để làm dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật. Giao dịch với giám đốc cũ công ty đó, bên em đã chuyển khoản gần 30 triệu cho công ty đó. HĐKT thì bên em không có bản nào do khi đó anh giám đốc luật nói là về ký tên đóng dấu và trả lại nhưng không làm như vậy. Dịch vụ trên cũng chưa thực hiện được nên công ty em muốn đòi lại số tiền đã thanh toán trước đó .