Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hinh-su/thoi-hieu-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su-ve-toi-hiep-dam-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hinh-su/thoi-hieu-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su-ve-toi-hiep-dam-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hinh-su/thoi-hieu-yeu-cau-khoi-to-vu-an-hinh-su-ve-toi-hiep-dam-.aspx

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự về tội hiếp dâm ?

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự về tội hiếp dâm ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, công ty cho em hỏi, em xây dựng gia đình được 2 tháng em phát hiện vợ em năm 12 tuổi vợ em bị hiếp dâm 2 lần, hung thủ là anh con nhà B trong gia đình của vợ, năm đó hung thủ 16 tuổi mà không được sự đồng thuận hay cho phép của vợ em vợ em đã chống cự nhưng không được em muốn hỏi công ty luật một số câu hỏi

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự ?

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, công ty cho em hỏi, em xây dựng gia đình được 2 tháng em phát hiện vợ em năm 12 tuổi vợ em bị hiếp dâm 2 lần, hung thủ là anh con nhà B trong gia đình của vợ, năm đó hung thủ 16 tuổi mà không được sự đồng thuận hay cho phép của vợ em vợ em đã chống cự nhưng không được em muốn hỏi công ty luật một số câu hỏi