Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/chiem-huu-su-dung-dinh-doat-tai-san-rieng-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/chiem-huu-su-dung-dinh-doat-tai-san-rieng-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/chiem-huu-su-dung-dinh-doat-tai-san-rieng-.aspx

Tư vấn dùng tên trên sổ hồng ?

Tư vấn dùng tên trên sổ hồng ?
Xin chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Em dự định mua căn nhà với số tiền do cha me ruột cho, nhưng muốn dùng tên một mình trên sổ hồng (đã có chồng). Vậy thủ tục làm như thế nào? Vậy nhờ luật sư góp ý giúp em.