Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/khai-quoc-tich-trong-giay-xac-nhan-hon-nhan-khi-co-hai-quoc-tich-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/khai-quoc-tich-trong-giay-xac-nhan-hon-nhan-khi-co-hai-quoc-tich-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/khai-quoc-tich-trong-giay-xac-nhan-hon-nhan-khi-co-hai-quoc-tich-.aspx

Đăng kí kết hôn với người hai quốc tịch ?

Đăng kí kết hôn với người hai quốc tịch ?
Kính Luật sư, Tôi xin trình bày trường hợp của tôi , mong Luật sư giúp Tôi là nữ đã ly hôn , giấy ly hôn hợp pháp ,nay tôi muốn kết hôn với một người Việt đang sống ở Pháp, người đó có hai quốc tịch Việt Nam và Pháp.Tôi đăng kí kết hôn tại Việt Nam như hai người Việt Nam bình thường được không? Và sau đó tôi qua Pháp có phải làm thủ tục đăng kí kết hôn nữa không?