Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/cham-dut-hop-dong-lao-dong-voi-can-bo-khong-chuyen-trach-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/cham-dut-hop-dong-lao-dong-voi-can-bo-khong-chuyen-trach-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/cham-dut-hop-dong-lao-dong-voi-can-bo-khong-chuyen-trach-.aspx

Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn không chuyên trách ?

Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn không chuyên trách ?
Xin chào luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Anh P làm việc tại Công ty theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Đến tháng 02 năm 2014 anh P được bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở công ty A, nhiệm kỳ 2014-2016( cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày 15/12/2014 công ty A thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với anh P vào thời điểm 31/12/2014, vì thời hạn hợp đồng lao động giữa công ty với anh P hết hiệu lực.