Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/huong-bao-hiem-that-nghiep-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/huong-bao-hiem-that-nghiep-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/huong-bao-hiem-that-nghiep-.aspx

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ?
Xin Chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho TT GTVL có thẩm quyền ngày 23-9 thì theo quyết định của họ thời gian 19-10 tôi được nhận trợ cấp thất nghiệp tại BHXH tỉnh. Nhưng khi tôi lên BHXH tỉnh thì họ cho tôi cái lịch là 19-11 hẵng lên nhé. Mà 19-11 tôi phải lên trình diện để lấy trợ cấp tháng thứ 2. Vậy luật sư cho tôi hỏi họ làm như vậy có đúng không?