Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thoi-gian-duoc-chi-tra-tro-cap-that-nghiep-la-bao-lau-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thoi-gian-duoc-chi-tra-tro-cap-that-nghiep-la-bao-lau-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thoi-gian-duoc-chi-tra-tro-cap-that-nghiep-la-bao-lau-.aspx

Cách chi trả bảo hiểm thất nghiệp ?

Cách chi trả bảo hiểm thất nghiệp ?
Thưa Luật sư, xin hỏi Luật sư Tôi làm việc cho 1 công ty từ năm 2001 đến tháng 9/2015 thì tôi xin nghỉ việc. Từ năm 2001 đến 2008 công ty đã chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. Nhưng từ năm 2008 đến 2015 là do bảo hiểm xã hội trả, nhưng hiện tại tôi cũng đi làm ở 1 công ty khác nhưng chưa được đóng bảo hiểm.