Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/-thu-viec-mot-thang-co-duoc-tra-luong-khong-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/-thu-viec-mot-thang-co-duoc-tra-luong-khong-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/-thu-viec-mot-thang-co-duoc-tra-luong-khong-.aspx

Làm mất hóa đơn không được thanh toán tiền lương khi nghỉ việc ?

Làm mất hóa đơn không được thanh toán tiền lương khi nghỉ việc ?
Xin chào Luật sư, tôi có vấn đề muốn được tư vấn như sau: Trong thời gian thử việc 3 tháng tại công ty, tôi có làm mất 1 hóa đơn của công ty. Hôm sau tôi vào công ty để trình bày và làm đơn để giám đốc kí tên xác nhận việc mất hóa đơn để làm thủ tục xin sao y hóa đơn bị mất cung cấp cho công ty đối tác cấp lại hóa đơn. Khi xin lại được hóa đơn, tôi đã gửi lại cho công ty.