Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/tu-van-ve-viec-lam-sao-de-cong-don-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-trong-so-cu-vao-so-moi-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/tu-van-ve-viec-lam-sao-de-cong-don-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-trong-so-cu-vao-so-moi-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/tu-van-ve-viec-lam-sao-de-cong-don-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-trong-so-cu-vao-so-moi-.aspx

Cộng dồn bảo hiểm xã hội ?

Cộng dồn bảo hiểm xã hội ?
Chào luật sư! em đóng bảo hiểm xã hội được 9 năm rồi nay e chấm dứt hợp đồng ,sau 1 đến 2 năm e ký hợp đồng với công ty khác.