Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/nhung-hanh-vi-nao-duoc-xem-la-xam-pham-quyen-doi-voi-sang-che--kieu-dang-cong-nghiep--thiet-ke-bo-t

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/nhung-hanh-vi-nao-duoc-xem-la-xam-pham-quyen-doi-voi-sang-che--kieu-dang-cong-nghiep--thiet-ke-bo-t - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/nhung-hanh-vi-nao-duoc-xem-la-xam-pham-quyen-doi-voi-sang-che--kieu-dang-cong-nghiep--thiet-ke-bo-t

Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ?

Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ?
Kính chào Luật sư, Tôi có 1 số thắc mắc về luật sở hữu trí tuệ như thế này. Tôi có thấy một số mẫu các mô hình bằng gỗ ở Châu Âu, tôi thấy khá hay, mà Việt Nam mình thiếu, nó tốt cho trẻ em phát triển iq