Luật sư tư vấn về chủ đề "huấn luyện viên"

huấn luyện viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề huấn luyện viên.

Sách Luật thể dục, thể thao – Chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục, thể thao, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường

Sách Luật thể dục, thể thao – Chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục, thể thao, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường
Bài viết này Luật Minh Khuê chia sẻ với bạn đọc về nội dung của cuốn sách "Luật thể dục, thể thao – Chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục, thể thao, công tác đào tạo, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường" do Hữu Đại – Hữu Thắng hệ thống.