Luật sư tư vấn về chủ đề "hung khí"

hung khí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hung khí.

Tư vấn tội cố ý gây thương tích khi dùng hung khí?

Tư vấn tội cố ý gây thương tích khi dùng hung khí?
Dùng hung khí (hung khí nguy hiểm) có thể được xem là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự. Luật sư tư vấn và giải đáp những quy định pháp luật mới nhất của luật hình sự về tội cố ý gây thương tích: