Luật sư tư vấn về chủ đề "Hướng dẫn kê khai"

Hướng dẫn kê khai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hướng dẫn kê khai.

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -1/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -1/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
Xin chào Luật Minh Khuê ! Tôi đang kê khai tờ khai quyết toán và phụ lục 05 -1/BK-QTT-TNCN. Mong luật sư hướng dẫn cách lập Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN. Xin cảm ơn ! (Người hỏi: Hoàng Mai, Hà Nội).

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -2/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05 -2/BK-QTT-TNCN theo quy định mới nhất
Xin chào Luật Minh Khuê ! Tôi đang kê khai tờ khai quyết toán và phụ lục 05 -2/BK-QTT-TNCN. Mong luật sư hướng dẫn cách lập Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN. Xin cảm ơn ! (Người hỏi: Mai Hoa, Tp Hồ Chí Minh).

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật Quản lý thuế được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007, được coi là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính về quản lý thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước. Luật này đã điều chỉnh thống nhất về quản lý thuế đối với toàn bộ các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (gọi chung là thuế).

Hướng dẫn kê khai thuế đối với cá nhân người nước ngoài không cư trú ở Việt Nam ?

Hướng dẫn kê khai thuế đối với cá nhân người nước ngoài không cư trú ở Việt Nam ?
Hiện nay, theo sự phát triển của kinh tế thị trường, người nước ngoài đến Việt Nam làm việc là khá phổ biến, theo quy định của pháp luật, khi tham gia làm việc tại Việt Nam, có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, người nước ngoài sẽ phải kê khai, nộp thuế thu nhâp cá nhân. Bài viết này chỉ xoay quanh vấn đề kê khai thuế của cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Cụ thể:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Môn bài

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Môn bài
Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

Hướng dẫn kê khai nộp phí, lệ phí

Hướng dẫn kê khai nộp phí, lệ phí
Bao gồm các loại phí, lệ phí được quy định tại Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất Nông nghiệp

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất Nông nghiệp
Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho chi cục thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp ; trường hợp người nộp thuế ở xa Chi cục Thuế thì liên hệ với Đội thuế xã, phường để nhận tờ khai và kê khai, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Đội thuế xã, phường, thị trấn .

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng
Đối tượng chịu thuế GTGT là HHDV dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của luật thuế GTGT.

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng, quý.

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng, quý.
Tất cả các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập chịu thuế là người nộp thuế TNDN.Cơ sở kinh doanh có thu nhập phải kê khai thuế TNDN theo quy định.Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai thuế riêng.

Hướng dẫn kê khai nộp các loại thuế, phí

Hướng dẫn kê khai nộp các loại thuế, phí
Các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cá nhân khác không phân biệt ngành nghề, quy mô hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam.