Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hướng dẫn khai thuế"

Hướng dẫn khai thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hướng dẫn khai thuế.

Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
Luật Quản lý thuế được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007, được coi là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính về quản lý thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước. Luật này đã điều chỉnh thống nhất về quản lý thuế đối với toàn bộ các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (gọi chung là thuế).

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu
Đối tượng nộp phí xăng dầu là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (kể các nhập khẩu uỷ thác), sản xuất, chế biến các loại xăng dầu quy định tại điểm 1 mục này xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam