Luật sư tư vấn về chủ đề "hướng dẫn ký hợp đồng lao động"

hướng dẫn ký hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hướng dẫn ký hợp đồng lao động.

Hướng dẫn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài?

Hướng dẫn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê! Công ty có 01 lao động nước ngoài có giấy phép lao động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 01/03/2017. Công ty đã làm hợp đồng lao động với người nước ngoài 02 lần: - Lần 1: Từ 15/09/2015 - 15/11/2015. (hợp đồng thử việc) - Lần 2: Từ 16/11/2015 - 16/01/2016. (Hợp đồng theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Bố mẹ được quyền tặng cho con tối đa bao nhiêu mét vuông đất ở Quảng Nam?

Tôi sắp có buổi họp trao đổi về hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cho tôi hỏi hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là bao nhiêu mới nhất hiện nay, mong nhận được tư ...