Luật sư tư vấn về chủ đề "hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội"

hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội.

Mẫu phiếu giao nhân hồ sơ (Mẫu C09-TS)

Mẫu phiếu giao nhân hồ sơ (Mẫu C09-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệuMẫu phiếu giao nhân hồ sơ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ bảo hiểm xã hội (Mẫu C07-TS )

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ bảo hiểm xã hội (Mẫu C07-TS )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu phiểu sử dụng phôi bìa sổ bảo hiểm xã hôi (Mẫu C06-TS )

Mẫu phiểu sử dụng phôi bìa sổ bảo hiểm xã hôi (Mẫu C06-TS )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiểu sử dụng phôi bìa sổ bảo hiểm xã hôi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu hợp đồng bảo hiểm y tế (Mẫu C04-TS )

Mẫu hợp đồng bảo hiểm y tế (Mẫu C04-TS )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu hợp đồng bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh (Mẫu C02-TS)

Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh  (Mẫu C02-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu phiếu đề nghị điều chỉnh được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...