Luật sư tư vấn về chủ đề "hướng dẫn luật lao động"

hướng dẫn luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hướng dẫn luật lao động.

Quyền tố tụng của "người lao động cư trú”

Quyền tố tụng của "người lao động cư trú”
Điều 2 ICRMW định nghĩa người lao động di trú là m ột người đã, đang và sẽ làm một công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là công dân. Điều 2 Công ước chia người lao động di trú và các thành viên gia đình họ thành hai loại: có giấy tờ hợp pháp và không có giấy tờ hợp pháp.

Những điều cần biết về hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật lao động 2019

Những điều cần biết về hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật lao động 2019
Trong thời đại xã hội công nghiệp hoá hiện đại hoá, cùng tiến trình hợp nhập quốc tế ngày càng phát triển, nguồn cung - cầu về lao động ngày càng lớn, nhưng nắm kiến những kiến thức về hợp đồng lao động, để bảo vệ quyền lợi của bản thân khi tham gia hoạt động lao động thì không phải ai cũng nắm rõ.

Nhữn quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

Nhữn quy định  của pháp luật về hợp đồng lao động
Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động?Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề trên

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN
Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định mới nhất (đầy đủ về trình tự và thủ tục)

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định mới nhất (đầy đủ về trình tự và thủ tục)
Bài viết trình bày khái niệm tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và phân tích về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hội đồng trọng tài lao động:

Bình luận quy định về nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ tết trong Bộ luật lao động năm 2019

Bình luận quy định về nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ tết trong Bộ luật lao động năm 2019
Tìm hiểu quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thời gian nghỉ trong giờ làm việc; nghỉ chuyển ca; nghỉ hàng tuần và nghỉ lễ tết. Bình luận các quy định đó trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật quốc tế và các quy định trước đây của Việt Nam.

Bình luận quy định về doanh nghiệp cho thuê lại lao động, hợp đồng cho thuê lại lao động và quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động

Bình luận quy định về doanh nghiệp cho thuê lại lao động, hợp đồng cho thuê lại lao động và quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động
Điều kiện để một doanh nghiệp được phép hoạt động cho thuê lại lao động là gì? Hợp đồng cho thuê lại lao động cần có những nội dung chủ yếu nào? Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại được quy định ra sao? Tìm hiểu trong bài viết sau:

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động là một bên trong quan hệ lao động theo quy định pháp luật. Bộ luật lao động quy định về người sử dụng lao động tại khoản 2 Điều 3 và Điều 6. Luật Minh Khuê bình luận về quy định về người sử dụng lao động trong nội dung bài viết dưới đây:

Trình tự thủ tục khiếu nại quyết định, hành vi vi phạm về lao động của người sử dụng lao động đầy đủ nhất

Trình tự thủ tục khiếu nại quyết định, hành vi vi phạm về lao động của người sử dụng lao động đầy đủ nhất
Khiếu nại hành vi vi phạm của người sử dụng lao động đến Thanh tra lao động nơi công ty có trụ sở là con đường nhanh nhất để đòi được quyền lợi chính đáng của người lao động. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê cung cấp thông tin pháp lý về trình tự khiếu nại về lao động đầy đủ nhất tới bạn đọc.

Thực hiện nội quy lao động như thế nào để đúng luật?

Thực hiện nội quy lao động như thế nào để đúng luật?
Thực tế khi họp với bạn để thông báo về yêu cầu giáo viên Công ty đã cho các bạn xem các văn bản này (dạng bản hard - copy). Tuy nhiên, do liên quan đến bên thứ 3 nên công ty không thể cung cấp dữ kiện này theo yêu cầu của bạn.

Quan điểm và định hướng ban hành bộ luật lao động mới nhất

Quan điểm và định hướng ban hành bộ luật lao động mới nhất
Bộ luật lao động năm 2019, được ban hành trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Những thay đổi của bộ luật lao động nhằm đáp ứng điều kiện phát triển quan hệ lao động trong nước đồng thời vẫn phải đảm bảo định hướng phát triển của đất nước ta. Cụ thể:

Các phương pháp điều chỉnh của luật lao động hiện nay là gì ?

Các phương pháp điều chỉnh của luật lao động hiện nay là gì ?
Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật được xác định trên cơ sở đặc điểm, tính chất của phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tức là những quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh. Luật Minh Khuê phân tích những phương pháp điều chỉnh của luật lao động mới nhất hiện nay:

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật lao động hiện nay ?

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật lao động hiện nay ?
Nguyên tắc của ngành luật, theo quan niệm của lí luận chung về nhà nước và pháp luật, được hiểu là những nguyên lí, tư tưởng chủ đạo, mang tính xuất phát điểm xuyên suốt toàn bộ quá trình soạn thảo, ban hành, giải thích, thực thi, áp dụng pháp luật.