Luat Minh Khue

hướng dẫn luật thuế

hướng dẫn luật thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật thuế

Công ty trích lại 10% lương người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?

Công ty trích lại 10% lương người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?
Kính chào Luật sư! Tôi có một thắc mắc về thuế TNCN như sau mong Luật sư giải đáp giúp: Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, hàng quý đều khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN như doanh nghiệp. Cơ quan tôi có ký hợp đồng làm việc 1 năm với nhân viên, và thực tế thời gian làm việc của họ cũng gần 1 năm rồi.

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ ?

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ ?
Ngày 26-4-2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Thông tư số 95 ngày 26-10-2005; số 02 ngày 8-1-2007; số 79 ngày 15-9-2008.

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa có công văn 16.181 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để xử lý thời gian quá độ trước và sau 1-1-2009 (chuyển từ pháp lệnh thuế thu nhập với người có thu nhập cao sang Luật thuế TNCN)Theo các chuyên gia thuế, với hướng dẫn này...