Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hướng dẫn luật thuế"

hướng dẫn luật thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hướng dẫn luật thuế.

Công ty trích lại 10% lương người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?

Công ty trích lại 10% lương người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?
Kính chào Luật sư! Tôi có một thắc mắc về thuế TNCN như sau mong Luật sư giải đáp giúp: Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, hàng quý đều khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN như doanh nghiệp. Cơ quan tôi có ký hợp đồng làm việc 1 năm với nhân viên, và thực tế thời gian làm việc của họ cũng gần 1 năm rồi.

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ ?

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ ?
Ngày 26-4-2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Thông tư số 95 ngày 26-10-2005; số 02 ngày 8-1-2007; số 79 ngày 15-9-2008.

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa có công văn 16.181 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để xử lý thời gian quá độ trước và sau 1-1-2009 (chuyển từ pháp lệnh thuế thu nhập với người có thu nhập cao sang Luật thuế TNCN)Theo các chuyên gia thuế, với hướng dẫn này...

Hướng dẫn mới về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất

Hướng dẫn mới về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất
Theo như bài viết trước đó đã đăng trên website webketoan vào ngày 01/09/2009 đã chỉ rõ những bất cập trong các hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của các lọai dịch vụ mà các cơ sở nội địa cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất được trả lời tại công văn số 1575/TCT-CS ban hành ngày 28/04/2009 là không thỏa đáng.