Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hướng dẫn luật thương mại"

hướng dẫn luật thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hướng dẫn luật thương mại.

Thời hạn đại lý quy định tại Điều 177 Luật Thương mại 2005

Thời hạn đại lý quy định tại Điều 177 Luật Thương mại 2005
Trong hoạt động thương nhân thì các yếu tố về dịch vụ thương mại như: đại diện, môi giới, đại lý góp phần không thể thiếu trong việc phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả. Một hình thứ đại đại lý trung gian thương mại khá phổ biến hiện nay là hình thức đại lý thương mại.