Luat Minh Khue

Hướng dẫn nộp thuế

Hướng dẫn nộp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hướng dẫn nộp thuế

Hướng dẫn Đăng ký thuế

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> Đăng ký <strong>thuế</strong>
đăng ký, nộp thuế với Nhà nước là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.Đăng ký thuế để đảm

Hướng dẫn kê khai nộp các loại thuế, phí

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> kê khai <strong>nộp</strong> các loại <strong>thuế</strong>, phí
Các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cá nhân khác không phân biệt ngành nghề, quy mô hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Môn bài

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> kê khai, <strong>nộp</strong> <strong>thuế</strong> Môn bài
Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Tài nguyên

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> kê khai, <strong>nộp</strong> <strong>thuế</strong> Tài nguyên
Các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cỏ nhõn khỏc khụng phõn biệt ngành nghề, quy mụ hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục nộp thuế trước bạ ?

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> thủ tục <strong>nộp</strong> <strong>thuế</strong> trước bạ ?
Kính mong Luật Minh Khuê giải đáp câu hỏi: Xe cháu không có hóa đơn gốc của chủ ban đầu và không có chứng từ chuyển nhượng, chỉ có giấy đăng kí xe của chủ ban đầu. Vậy cho cháu hỏi khi đi nộp thuế trước bạ cháu vẫn nộp được mà không cần hóa đơn gốc hay giấy chuyển nhượng gì ạ.