Luat Minh Khue

Hướng dẫn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục phá sản doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hướng dẫn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục nộp lại con dấu cũ của doanh nghiệp ?

<strong>Hướng</strong> <strong>dẫn</strong> <strong>thủ</strong> <strong>tục</strong> nộp lại con dấu cũ của <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Công ty tôi làm con dấu mới và muốn giữ lại con dấu cũ thêm 1 thời gian để hoàn thiện nốt các giấy tờ cần đóng bằng con dấu cũ. Như vậy tôi muốn hỏi rõ hơn: 1. Có bắt buộc nộp lại con dấu cũ trước khi sử dụng con dấu mới không?