Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hướng dẫn thuế"

Hướng dẫn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hướng dẫn thuế.

Hướng dẫn, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Ngày 5/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN);Thông tư số 20 sửa đổi một số mẫu tờ khai, bảng kê, văn bản kê khai thuế TNCN và hướng dẫn lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thay thế hướng dẫn hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN của Thông tư số 84. Ngày 8/2/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 450/TCT-TNCN hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN;