Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động xây dựng"

hoạt động xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động xây dựng.

Cập nhật lại định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/TT-BXD

Cập nhật lại định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/TT-BXD
Dự án phê duyệt năm 2016, dừng thực hiện đến ngày 15/10/2019 phê duyệt điều chỉnh lại dự án để thực hiện các bước tiếp theo. Phê duyệt thiết kế bvtc (bản vẽ thi công) ngày 15/3/2020 (cơ cấu chi phí áp dụng theo nghị định 68/2019/ND-CP, nhưng định mức xây dựng thì vẫn theo định mức 1776/bxd)
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook