Luật sư tư vấn về chủ đề "Huỷ bỏ hiệu lực"

Huỷ bỏ hiệu lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Huỷ bỏ hiệu lực.

Huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng ?

Huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng ?
1. Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: a) Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký;