Luat Minh Khue

hủy đăng ký kết hôn

hủy đăng ký kết hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hủy đăng ký kết hôn

Thủ tục hủy giấy chứng nhận kết hôn ?

Thủ tục hủy giấy chứng nhận kết hôn ?
Kết hôn là một trong những quyền cơ bản của công dân được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ theo quy định pháp luật. Theo Điều 39 Bộ luật Dân sự quy định quyền kết hôn của công dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ theo các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tại khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.