Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hủy đóng bảo hiểm xã hội"

hủy đóng bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hủy đóng bảo hiểm xã hội.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có được tự nguyện dừng đóng không ?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, có được tự nguyện dừng đóng không ?
Thưa luật sư tôi có thắc mắc như sau mong Luật sư giải đáp giúp: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 100% tôi đóng theo mức lượng thấp nhất. Do tôi là giáo viên hợp đồng trường 3 tháng/1lần ký nên tôi không được trường hỗ trợ mà phải tự đóng 100%. Tôi đóng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016 với mức 372.000/1tháng (gần 400.000đ/1tháng ) vì tôi không nhớ rõ.