Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "huy động sức dân"

huy động sức dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề huy động sức dân.

Xã huy động đóng góp của nhân dân xây dựng trạm y tế là đúng hay sai ?

Xã huy động đóng góp của nhân dân xây dựng trạm y tế là đúng hay sai ?
Chào Luật sư ! Tôi xin ý kiến tư vấn của Luât sư như sau:Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, năm 2015 xã chúng tôi được UBND tỉnh cho phép xây dựng lại trạm y tế xã, do nguồn ngân sách xã không đáp ứng đủ nên UBND xã lập Tờ trình, trình HĐND xã về việc vận động nhân dân đóng góp tự nguyện để xây dựng trạm y tế, qua ý kiến cử tri tại các đơn vị xóm, đã có 07/11 xóm thống nhất việc đóng góp tự nguyện và được HĐND xã ban hành Nghị quyết giao cho UBND xã huy động sức dân. Vậy xin hỏi luật sư: 1. UBND xã huy động sức dân như vậy có sai không? 2. Độ tuổi đóng góp được tính từ 6 tuổi – 70 tuổi có sai quy định không? Tôi xin chân thành cảm ơn!