Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "huyện đặc biệt khó khăn"

huyện đặc biệt khó khăn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề huyện đặc biệt khó khăn.

Cần tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng biên giới việt lào ?

Cần tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng biên giới việt lào ?
Thưa luật sư, Tôi nhận quyết định tuyển dụng từ 1/5/2006 vào công tác tại vùng biên giới việt lào, là nhân viên y tế. Tôi đã được hưởng thu hút từ 15/9/2009. Đủ 5 năm thu hút. Nhưng tôi không được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu của nghị định 116. Và chồng tôi cũng là giáo viên, dạy ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn từ năm 2005.

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn

Có được hưởng đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện vùng đặc biệt khó khăn
Theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chực, viên chức người lao động đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP là đủ 5 năm từ ngày nghị định có hiệu lực, tức là từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 2 năm 2016.