Luat Minh Khue

I SPEAKING

I SPEAKING - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về I SPEAKING

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu "I SPEAKING"

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu "I SPEAKING"
Sử dụng một thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ để phân biệt một hàng hóa hay dịch vụ của công ty mình với công ty đối thủ. Nhận biết được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó. Công ty cổ phần Job đã tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu “I SPEAKING” trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng.