Luat Minh Khue

I-Web

I-Web - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về I-Web

Ai là "cha đẻ" của I-Web?

Ai là "cha đẻ" của I-Web?
A bảo B "chôm" mã phần mềm của mình rồi phát triển thành sản phẩm để kinh doanh nên kiện đòi bồi thường. B lại nói phần mềm của A cũng "chôm lại" từ sản phẩm của người khác nên chỉ chịu "bồi hoàn" cho "chủ sở hữu thật sự":