Luat Minh Khue

iấy chứng nhận quyền sử dụng đất

iấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về iấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT

Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 21 tháng 10 năm 2009

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.