Luật sư tư vấn về chủ đề "industrial zones"

industrial zones | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề industrial zones.

Joint circular No. 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT guiding principles and method of determination and competence to decide water consumption price in the urban areas, industrial zones and rural areas

Joint circular No. 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT guiding principles and method of determination and competence to decide water consumption price in the urban areas, industrial zones and rural areas
Joint circular No. 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT dated May 15, 2012 of the Ministry of Finance, the Ministry of Construction and the Ministry of Agriculture and Rural Development guiding principles and method of determination and competence to decide water consumption price in the urban areas, industrial zones and rural areas