Luật sư tư vấn về chủ đề "international bond issuance"

international bond issuance | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề international bond issuance.

Circular No. 17/2013/TT-NHNN

Circular No. 17/2013/TT-NHNN
Circular No. 17/2013/TT-NHNN dated July 16, 2013 of the State Bank of Vietnam promulgating the guidance for the foreign exchange control regarding to enterprise’s international bond issuance not guaranteed by the Government