Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 01 2010 Ttlt Btnmt Bnv Btc"

Joint Circular No 01 2010 Ttlt Btnmt Bnv Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 01 2010 Ttlt Btnmt Bnv Btc.

Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch 18/2009/<strong>TTLT-BTNMT-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư liên tịch 07/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch 07/2006/<strong>TTLT/BTNMT-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

Thông tư liên tịch <strong>01</strong>/2006/<strong>TTLT-BTP-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD-BNV-BTC

Thông tư liên tịch <strong>01</strong>/2006/<strong>TTLT-BGD-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC

Thông tư liên tịch <strong>01</strong>/2006/<strong>TTLT-VKSTC-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB

Thông tư liên tịch 03/<strong>2010</strong>/<strong>TTLT-BNV-BTC</strong>-BLĐTB
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT/BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

Thông tư liên tịch <strong>01</strong>/2008/<strong>TTLT/BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức công an nhân dân