Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 03 1999 Ttlt Bxd Bvgcp"

Joint Circular No 03 1999 Ttlt Bxd Bvgcp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 03 1999 Ttlt Bxd Bvgcp.

Thông tư 09/1999/TT-BVGCP

Thông tư 09/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BVGCP</strong>
Hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BYT-BTC-BVGCP

Thông tư liên tịch 11/1998/<strong>TTLT/BYT-BTC-BVGCP</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và dự án Dân số - sức khoẻ gia đình

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT/BTM-BVGCP

Thông tư liên tịch 24/2001/<strong>TTLT/BTM-BVGCP</strong>
Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01/09/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.

Thông tư 06/1998/TT-BVGCP

Thông tư 06/1998/TT-<strong>BVGCP</strong>
Hướng dẫn nguyên tắc xác định đơn giá trợ giá, cước vận chuyển và xác định mức giá bán lẻ các mặt hàng chính sách được trợ giá, trợ cước tại các tỉnh miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP

Thông tư 04/2000/TT-<strong>BVGCP</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Thông tư 01/1998/TT-BVGCP-TH

Thông tư 01/1998/TT-<strong>BVGCP</strong>-TH
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/CP ngày 23/09/1997 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật