Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 03 2006 Ttlt Btm Bgtvt Btc Bca"

Joint Circular No 03 2006 Ttlt Btm Bgtvt Btc Bca | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 03 2006 Ttlt Btm Bgtvt Btc Bca.

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT/BCA-BTC-BNV-BLĐTB

Thông tư liên tịch <strong>03</strong>/2004/<strong>TTLT/BCA-BTC</strong>-BNV-BLĐTB
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg, ngày 30/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT/BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP

Thông tư liên tịch <strong>03</strong>/2005/<strong>TTLT/BCA-BTC</strong>-BLĐTBXH-BQP
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản