Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 04 1999 Ttlt Bkh Btc"

Joint Circular No 04 1999 Ttlt Bkh Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 04 1999 Ttlt Bkh Btc.

Thông tư liên tịch 28/1999/TTLT/BKH-BNN-BTC

Thông tư liên tịch 28/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BKH-BNN-BTC</strong>
Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Thông tư liên tịch 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-BTC-BXD

Thông tư liên tịch 416/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BKH-UBDTMN-BTC</strong>-BXD
Hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (theo Quyết định số 135/1998 /QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BKH-BTC

Thông tư liên tịch 01/2003/<strong>TTLT/BKH-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH

Thông tư liên tịch 198/2009/<strong>TTLT/BTC-BCT-BKH</strong>
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp